درباره ما

معرفی شركت و فعاليتها :
شركت فناوران اطلاعات امگا، شركت دانایی محور و یكی از شركتهاي با تجربه و پيشرودرعرصه الكترونيک،اتوماسيون، ابزار دقيق، فناوري اطلاعات و سيسمتهاي نظارت تصویري ميباشد كه با هدف ارائه رهيافتهاي
جامع و خدمات تخصصی در زمينه شبكههاي كامپيوتري، اتوماسيون صنعتی و سيستم هاي هوشمند سازي و نظارت تصویري از تلفيق دانش آكادميک با آخرین فناوریهاي روز و انتقال تكنولوژي و بومی سازي آن، ازاین فناوري در جهت اعتلاي سطح علمی كشور تلاش می نماید.
شركت امگا جهت تامين تجهيزات فناوري پيشرفته و ارائه خدمات بر اساس تكنولوژي روز و جهت رفع موانع قانونی از جمله تحریمهاي اخير در دفتر مركزي واقع در استكهلم سوئد و دفتر ایران در تهران آماده ارائه هر
گونه خدمات به شركتها و سازمانها ميباشد.
با توجه به تجربيات این شركت در دانش مهندسی الكترونيک و IT و با درك جایگاه و اهميت امنيت اطلاعات در طراحی معماري گسترده فناوري اطلاعات در حال حاضر شركت امگا فعاليت خود را معطوف به راه حل
هاي جامع اتوماسيون و IT نموده است و در این راستا با ارائه راه حلها و خدمات جامع و متعدد به شركتها وسازمانهاي كشور به آنها كمک می كند تا بتوانند از دارایی هاي اطلاعاتی ارزشمند و حياتی خود در برابر انواع تهدیدات امنيتی حفاظت كنند.
شركت امگا داراي عضویت در انجمن بين المللی Bicsi و نمایندگی فروش و ارائه راه حل هاي تخصصی ازشركتهاي Axis Communication AB سوئد كه یكی از برترین توليد كنندگان دوربين هاي تحت شبكه ميباشد، شركت Milestone Systems دانمارك و شركت Genetec كانادا كه هر دو از بهترین توليدكنندگان نرم افزار مانيتورینگ هستند و شركت Promise هلند توليد كننده سرورهاي تخصصی ميباشد.

 • تاریخچه:
  هسته اوليه شركت فناوران اطلاعات امگا در تابستان سال 38 به همت جمعی از دانش آموختگان دانشگاههاي معتبر داخل و خارج از كشور در رشتههاي الكترونيک، مخابرات و امنيت اطلاعات با تجارب
  گرانمایه داخلی و بين المللی، از همكاري فنی با شركتهایی از جمله Cisco ,Siemens ,ABB , Axis, Milestone, Genetec, Promise. . . و سازمانهاي متولی امنيت از جمله Home Land تشكيل گردید.
 • ماموریت :
  هدف محوري شركت استفاده از دانش فنی و آكادميک و بكار گيري آخرین فناوري هاي روز جهت كمک به شركتها و سازمانهاي كشور در كاربرد و بهره برداري صحيح از دانش نوین فناوري اطلاعات می باشد.
  فناوري اطلاعات تأثير عميقی بر زیر ساخت هاي اجتماعی و اقتصادي اكثر جوامع داشته و بهره برداري از این بخش از دانش مهندسی در توسعه و پيشرفت این جوامع تحولات چشمگيري ایجاد نموده است. در این ميان جوامع وسازمان هایی در آینده موفق خواهند بود كه بتوانند از فرصتها و امكانات فناوري اطلاعات در زمينه
  هاي مختلف به بهترین وجه استفاده نمایند .
 • چشم انداز :
  چشم انداز و آرمان شركت فناوران اطلاعات امگا آن است كه بعنوان تواناترین پایگاه تخصصی دانش مهندسی و مجرب ترین مركز مشاوره و اجراي خدمات مهندسی كشور و پيشگام در ارائه آخرین تكنولوژیهاي نوین فناوري اطلاعات براي گسترش دانش فناوري اطلاعات در جامعه تلاش نموده و ضمن همكاري با دانشگاهها و
  موسسات علمی در اجراي پروژه هاي زیر ساخت كشور, همچون پلی , ارتباط دهنده نيازها و در خواست هاي جامعه به مجریان و كارفرمایانی باشد كه سعی دارند با بهره مندي از فناوري نوین اطلاعاتی پروژ ه هاي مهندسی كشور را به بهترین نحو هدایت و راهبري نمایند.

اطلاعات تماس

  تهران - خیابان شریعتی - نبش خواجه عبداله انصاری - پلاک 925 - واحد 1
  آدرس روی نقشه گوگل
  22889294
  22889244
  89781811
   info@omegaco.ir

ارتباط با کارشناسان

راهنما و سئوالات متداول